петък, 17 юли 2009 г.

бащи и синове

Какво означава "предан на семейството мъж?"?
При едно изследване на ценностите в Америка, се посочва че тази фраза почти е загубила смисъла си. Някога е била широко използвана в американското общество като знак за чест. Буквално означава - някой, който поставя семейството на първо място. Нека се вгледаме в трите думи, от които се състои фразата. Предаността е широко призната добродетел, съчетанието на смейството показва, че целта, която си е поставил, надхвърля личностния му интерес, а думата мъж е мярка за мъжественост. Явно съвременното общество не издига този широко разпространен идеал за мъжа, който поставя семейството над всичко. Къде можем да видим образа на отговорният мъж?! Мъжа, предан на семейството....Подобни образи далеч не са много. Напротив, по-скоро ще чуете за вятърничави спортисти, женкари и предприемачи, които са пожертвали всичко, в това число жена си и децата си, за да направят компанията си успешна. В отсъствието на добрият съпруг и баща впечатлителните момчета често са оставени да следват погрешни модели на поведение.
Но нека разгледам по-подробно какво означава в наши дни да си "предан на семейството мъж". За да видим нещата в перспектива, ще ни е полезно да проследим четирите роли, които мъжът по традиция изпълнява у дома.

Няма коментари:

Публикуване на коментар