петък, 17 юли 2009 г.

четирите роли, които мъжът изпълнява в семейството-2

Вторият исторически значим принос на бащата е да бъде глава на семейството. Тази роля стана изключително противоречива с настъпването на женските движения, но преди 1960 г. рядко е била оспорвана. Тогава често се е казвало че "с двама капитани корабът потъва" и че "двама готвачи развалят супата". В семейството на родителите ми татко имаше последната дума, когато се взимаха важни решени Трябва да признаем, че с тази роля на водач в много случаи са злоупотребявали себични мъже, като са проявявали неуважение към съпругите и децата си, отнасяли са се с тях като с роби. Но не такава е целта при тази роля на бащата в семейството. Писанието ,което очевидно предоставя на мъжа отговорността да води, слага ограничения на неговата власт. На съпрузите се казва да обичат жените си като себе си и да бъдат готови да дадат живота си за тя Предупредени са да не постъпват неразумно с децата си и да не се отнасят грубо към тях. Тази система като цяло е действала успешно в продължение на хилядолетия.

Няма коментари:

Публикуване на коментар