сряда, 29 юли 2009 г.

конкретни пасажи от Светото евангелие, които могат да помогнат на родителските обяснения

Да научим децата си на библейските разбирания за нравственост.

Ако детето е още малко, може да се започне с четене на първите пет глави на Притчи в съвременен превод, където цар Соломон дава бащински съвети на своя син. Родителят може да намери много поводи да спре и да поговори със своето дете за праведният начин на живот.

А ето и някои пасажи:

Матей 15:19: Защото от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.

Римляни 1:24: Затова според страстите на сърцатаим Бог ги предаде на нечистота, така че да се опозорят телата им между самите тях.

Римляни 13:13: Както в бял ден, нека ходим благопристойно, не в пирувания и пиянства, не в блудство и разпътство, не в свади и зависти.

ІКоринтяни 6:18: Бягайте от блудство. Всеки друг грях, който би направил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето собствено тяло.

ІКоринтяни 10:8: Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

ІІКоринтяни 12:21: Да не би, когато дойда пак, да ме смири моят Бог между вас и да оплача мнозина, които преди това са съгершили и не са се покаяли за нечистотата, блудството и сладострастието, на които са се предали.

Галатяни 5:19: А делата на плътта са явни; те са:блудство, нечистота, сладострастие.

Ефесяни 5:3: А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие даже да не се споменават между вас, както прилича на светии.

Колосяни 3:5: Затова умъртвете природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство.

І Солунци 4:3: Понеже това е Божията воля - вашето освещение : да се въздържате от блудство.

Юда 1:7: Както и Содом и Гомор и околните им градове, които подобно на тях се отдадоха на блудство и бяха обзети от противоестествена страст, са ни дадени за пример, като носят наказанието на вечният огън.

Няма коментари:

Публикуване на коментар