вторник, 19 май 2009 г.

духовна обич

християнският брак е моногамен, т.е. един мъж може да има само една жена и една жена може да има само един мъж. и наистина, законите на сърцето правилата на логиката изключват многоженството. най-хубавите неща в живота са единствени и изключителни - Бог, Църква, майка, баща, съпруг, съпруга...

християнският брак е неразторжим - защото мъжът и жената съставят един жив организъм. както живият организъм ако бъде разсечен на две или на повече части, загива, така и съпружеският съюз, разединяван от меча на многоженството или прелюбодейството се разпада и изгубва своето значение.


сърдечната чистота и духовната любов са двете крила на целоъдреният брак, с който домашната църква на християнското семейство се възнася в царството божие и се съединява с тържествуващата църква на небесата. християнските съпрузи са като духовен брат и сестра помежду си и тяхната любов не само че не отслабва с течение на годините, както е при браковете, сключени по плътска похот, а прераства в свръхестествена спойка между сърцата и волите им, така присъщи в отношенията между представителите на ангелският свят.

тайнството

тайната на величието на християнският брак се крие в неговото целомъдрие. външните предоставки на това целомъдрие са моногамията и брачната неразторжимост, а вътрешните - сърдечната чистота и предимството на духовната любов пред плътската.

християнското семейство

В старият завет бракът не е представлявал тайнство, но е съществувал като богоустановен съюз между мъжа и жената. ритуалът на извършването му е съчетавал свещеническо благословение и народни обичаи.
Господ Исус Христос осветил брака чрез Свое присъствие на една сватба в малкото галилейско градче Кана и, споделяйки радостта на младоженците, извършил своето първо чудо на празничната трапеза, като превърнал водата от шест каменни делви в хубаво ароматно вино. Радвала се заедно с радостта на младоженците и Божията Майка Пресвета Богородица, която щом разбрала, че виното се свършило в разгара на сватбеното пиршество, измолила от Своя Син и Бог да направи чудо и да помогне на сконфузените роднини на младоженците. От тогава Пресвета Богородица се слави като първа закрилница на всяко християнско семейство, което с вяра прибягва към нейното застъпничество.