събота, 28 ноември 2009 г.

Блудният син се завръща - разказът за блудният син

Един човек имал двама сина. По-младият поискал от баща си полагащото му се от имота, с което заминал за далечна страна, където пропилял всичко. Останал без пари и без работа, той бил принуден да стане свинар. Живеел при лоши условия и се хранел много оскъдно - бил петимен да напълни корема си с рожкове, що свинете яли, но никой не му давал. Това тежко състояние стреснало блудния син и му подействало като сигнал за пробуждане. Той си спомнил за изобилната храна, която имали наемните работници в бащиния му дом, сетил се и за баща си, когото изоставил. Вероятно тези размисли били много мъчителни за него, тъй като осъзнал грешката си и пожелал да я признае пред баща си: "Татко, сгреших против небето и пред тебе!" Блудният син тръгнал към бащиния си дом, а пред дома бил посрещнат с голяма радост от стария си баща, който го пременил в хубава дреха и устроил богата гощавка с близките, за да отпразнува завръщането му.


Тази притча, която се нарича бисер на притчите ни разказва, затова че човекът е свободен да избере добрия или лошия път. Блудният син е избрал лошия, но се осъзнал своевременно. Образа на разкаялия се син Иисус Христос описва психологически много вярно и незабелязано го приближава до нас, за да сравним себе си с него.