събота, 21 февруари 2009 г.

Намерих те!

Този разказ е за едно момиченце, което се изгубило в тъмна гъста гора. То викало и плачело, но напразно. Обезпокоените родители, заедно с група доброволци, го търсели като обезумели. Когато станало тъмно, те отложили търсенето за сутринта.
В ранните утринни часове, бащата на детето отново влязъл в гората и продължил да го търси. В един момент той забелязал момиченцето на една скала, дълбоко заспало на тревата. Той го извикал по име и се втурнал към него. Детето се сепнало, събудило се и обвило с ръчички около баща си. Докато стояли така прегърнати, детето повтаряло:
- Татко, намерих те!

Да знаем накъде сме тръгнали е първата стъпка за да стигнем там.

петък, 20 февруари 2009 г.

Послание на Йоана към римляните 6,7

Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на Духа значи живот и мир....Ако Христос е във вас, то при все че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите мъртви тела чрез Духа Си, който обитава във вас. Понеже, които се управляват от Божият Дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме : Авва, Отче! Така самият Дух свитедетствува заедно с нашият дух че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога, а сънаследници с Христа, та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.

саморефлексия

След всеки етап от работата си, поспри за момент, премери онова, което си открил, и хубаво го обмисли. Който е намерил вярната мярка за самият себе си, ще стигне далеч - това е законът на самонаблюдението и самопознанието.

четвъртък, 19 февруари 2009 г.

Монахът - войн на България

Васил Левски
Семейството на красивите неща не би било истинско без него. Не би го имало. Неговият портрет е един от семейните ни портрети и е на лично място в сакралното пространство където пазим спомените от предците... защото няма семейство без предтечи, без род, без корен. Левски е нашият български корен - олицетворение на любовта и свободата. Жив си Апостоле в душата ми.

сряда, 18 февруари 2009 г.

Моралът

Истинското достойнство на морала
се открива в непривични ситуации,
в онези мигове на мрак, когато,
въпреки че поражението изглежда неизбежно,
се постига победа.

Моралът не е нещо, което човек прави.
То е нещо, в което човек се превръща.
И въпреки че външната маска на морала
може лесно да бъде видяна
на житейската сцена,
същността на Пътят, Истината и Животът
е завинаги завоалираното присъствие
на съществуването.

доброто политическо управление

Ако ще водиш - води! Реши в кои области искаш помощ от други, включително обсъждания и дебати, но и вземи решение къде думата ти ще бъде закон. След това следвай взетото решение и не се извинявай за него. То е твоя отговорност. Ако оставиш да те ръководи това, което е популярно, може да изглежда правилно и хората ще те харесват за това - поне отначало. Но рано или късно страната ти ще се натъкне на трудности. И когато това се случи, ти няма да имаш необходимата власт да промениш курса, а единствен ще носиш вината за избора, довел нещастната си държава до това положение.

неделя, 15 февруари 2009 г.

ефектът на Мандела

Да постигнеш траен успех не защото си перфектен или късметлия, а защото имаш кураж да правиш това, което има значение за теб.

вяра в себе си

Съдбата не е въпрос на шанс - тя е въпрос на избор.
За нея не се чака - тя се постига!

четвъртък, 12 февруари 2009 г.

молитвата - рисунка върху невидимото

Докато нашият живот се поддържа от един непрекъснат приток, идващ от Светият Дух този приток може да се различава по своята значимост и по енергията, която носи в зависимост от нашето собствено отношение към него.Молитвите, благоговейното съзерцание, вътрешната концентрация, убедителното предзнание - всичко това са само отсенки от едно и също душевно състояние, на планината, повдигаща вярата, която всъщност може да извлича нов живот от безкрайното...

за летенето и отглеждането на дете от сам родител

... наблюдавам учение на военновъздушната академия... от прозореца си виждам как новобранците се подготвят да станат пилоти и офицери. осоено удоволствие ми доставя да гледам как безмоторните самолети се носят в небето. единственият начин тези грациозни жълти птици да полетят е да бъдат привързани към мощен самолет, който да ги издигне достатъчно високо, за да ги поеме вятърът. тогава се откачат от машината и се носят свободно в небето, а после се завръщат на земята. Един ден докато наблюдавах красивия спектакъл, открих аналогия между това летене и отглеждането на дете от самотен родител. в определен период синът трябва да бъде носен от самолета майка. ако няма кой да окаже такава помощ или ако тя е нежелана, детският безмоторен самолет никога няма да се издигне над земята. неизбежно обаче настъпва подходящият момент, в който младият пилот поема управлението в свои ръцеи се понася сам в небесната шир. за успешното осъществяване на полета е нужно както издигане така и освобождаване. ако вие не сте до детето си, когато расте и има нужда от вас, съществува вероятност то никога да не успее да излети. от друга страна - ако не се освободи от вас, никога няма да усети тръпката от самостоятелният полет. ако оставите порасналите си деца да бъдат независими от вас, вие също ще можете да живеете свободно. всичко това е част от божия промисъл.

матея 18:5

И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мен приема.

бабината градина

Има едно място, където обичам да се крия
има едно място, в което обич се крие.
Това е бабината градина.
Когато наоколо е тихо,
просто седя и слушам
как вятърът с дърветата си
шушумуши.
Има едно място, където обичам да се крия
има едно място, в което обич се крие.
Това е бабината градина.
Това е бабината градина.

Състезанието

Спомням си как веднъж на вечеря Мишо не искаше да си пие млякото и аз му поставих условие. Казах му -
- Няма да станеш от масата, докато не го изпиеш.
Той ми отвърна:
- Не искам мляко.
Това няма значение - казах на свой ред аз - изпиваш го и тогава ставаш от масата.

Истинска патова ситуация. Тогава дядо му се намеси. Познаваше внука си добре. Взе една чаша и я напълни с мляко. После каза -
-Ще те изпреваря.
-Да бе - отвърна Мишо и двамата грабнаха чашите.
Когато ги изпиха до дъно, Мишо каза -
-Хайде да опитаме пак.

понеделник, 2 февруари 2009 г.

споделено отдалече

държа да споделя предложението за женитба на ДХАУАЛ който е направил нещо много важно за семейството на красивите неща - защото без тези неща - не може.

Baby you've got me going..

I don't know how I'm saying..
that I really love you.
Please love me the way I do...

You won't find a man like me
who'll take you on a shopping spree.
I'd buy you as many dresses you wish
perfumes and bangles and all thats there in your list.

I'd take you to a place so far
on a long drive in my car.
Mountains and hills and valleys you'll see..
Oh Baby! just for once do love me..

I wanna take you on a romantic dinner
where the lights of candle will shimmer
& we'll dance together under the stars..
BABY! please leave all your differences afar..

No man could love you the way I do.
Baby I love you really true.
You've been sent for me from the heaven above.
JUST GIVE ME A KISS AND ACCEPT MY LOVE..!