петък, 20 февруари 2009 г.

Послание на Йоана към римляните 6,7

Понеже копнежът на плътта значи смърт, а копнежът на Духа значи живот и мир....Ако Христос е във вас, то при все че тялото е мъртво поради греха, духът е жив поради правдата. И ако живее във вас Духът на Този, Който е възкресил Исуса от мъртвите, то Същият, Който възкреси Исуса от мъртвите, ще съживи и вашите мъртви тела чрез Духа Си, който обитава във вас. Понеже, които се управляват от Божият Дух, те са Божии синове. Защото не сте приели дух на робство, та да бъдете пак на страх, но приели сте дух на осиновение, чрез който и викаме : Авва, Отче! Така самият Дух свитедетствува заедно с нашият дух че сме Божии чада. И ако сме чада, то сме и наследници, наследници на Бога, а сънаследници с Христа, та ако страдаме с Него, да се и прославяме заедно с Него.

Няма коментари:

Публикуване на коментар