петък, 31 юли 2009 г.

саморефлексия за метросемейството като институция

Материалистичната ни ценностна система е проникнала дълбоко в мутренско-чалгарската ни култура.
Ще ми се да вярвам, че преосмислянето на старите ни ценности ще се утвърди като трайна саморефлексия защото резултатът ще бъде следствие от изборите ни като личности - изборите по пътя на големите трансфомации в националната ни съдба. Има ли бъдеще семейството? Кое семейство? - питам се аз. Дали в метросемейството ще има по-малко разводи и повече хармония в дома? Дали децата ще си върнат положението, което заслужават а благополучието на родителите ще се увеличи в многобройните сфери на реализация, с редицата социални роли, които поемат ежедневно? Знам само, че бракът и грижите за децата превъзхождат по важност всичко останало и това се разбира особено от моето поколение - израснало поради комунизма в семейства с проблеми, с майки, които държаха повече на кариерата си отколкото на своите семейства, семейства в които често и двамата родители бяха прекалено заети и отдадени на работата си... Познато ли ви звучи? Мислите си - нищо ново няма под слънцето? Иска ми се да вярвам, че днешните млади хора ще поискат нещо по-добро за себе си и за онези, които обичат...

четвъртък, 30 юли 2009 г.

Свети Дух

Човече,
Ти можеш
да се въздържиш
от гняв
и удоволствие
в името
на Светият Дух!

сряда, 29 юли 2009 г.

конкретни пасажи от Светото евангелие, които могат да помогнат на родителските обяснения

Да научим децата си на библейските разбирания за нравственост.

Ако детето е още малко, може да се започне с четене на първите пет глави на Притчи в съвременен превод, където цар Соломон дава бащински съвети на своя син. Родителят може да намери много поводи да спре и да поговори със своето дете за праведният начин на живот.

А ето и някои пасажи:

Матей 15:19: Защото от сърцето се пораждат зли помисли, убийства, прелюбодейства, блудства, кражби, лъжесвидетелства, хули.

Римляни 1:24: Затова според страстите на сърцатаим Бог ги предаде на нечистота, така че да се опозорят телата им между самите тях.

Римляни 13:13: Както в бял ден, нека ходим благопристойно, не в пирувания и пиянства, не в блудство и разпътство, не в свади и зависти.

ІКоринтяни 6:18: Бягайте от блудство. Всеки друг грях, който би направил човек, е вън от тялото, но който блудства, съгрешава против своето собствено тяло.

ІКоринтяни 10:8: Нито да блудстваме, както блудстваха някои от тях и паднаха в един ден двадесет и три хиляди души.

ІІКоринтяни 12:21: Да не би, когато дойда пак, да ме смири моят Бог между вас и да оплача мнозина, които преди това са съгершили и не са се покаяли за нечистотата, блудството и сладострастието, на които са се предали.

Галатяни 5:19: А делата на плътта са явни; те са:блудство, нечистота, сладострастие.

Ефесяни 5:3: А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие даже да не се споменават между вас, както прилича на светии.

Колосяни 3:5: Затова умъртвете природните си части, които действат на земята: блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство.

І Солунци 4:3: Понеже това е Божията воля - вашето освещение : да се въздържате от блудство.

Юда 1:7: Както и Содом и Гомор и околните им градове, които подобно на тях се отдадоха на блудство и бяха обзети от противоестествена страст, са ни дадени за пример, като носят наказанието на вечният огън.

сряда, 22 юли 2009 г.

култа към тялото и други скелети в гардероба

Много майки и бащи са прекалено заети и разсеяни или проявяват незрялост и егоизъм, а това им пре4и да откликнат на неотложни нужди на бебетата или малките деца. Ако се стигне до развод, той отклонява вниманието на възрастните от децата и го насо4ва към техните собствени болезнени изживявания. Да времето ни е шеметно и забързано. Но дотолкова ли 4е да изоставим родителските си задължения?!

Когато детето само се възприема като 4удовище... защото така го нари4ат връстниците му... милиони деца изживяват период на отхвърляне само защото имат неприятни за окото физи4ески недъзи...

Да поговорим за култа към тялото... Днес, той атакува душата на всеки млад 4овек... Труден е животът на мом4е или моми4е, което изглежда странно или разли4но от другите - носът му е крив, кожата на лицето му е покрита с младежки пъпки или белези от шарка, косата му е прекалено гъста или прекалено рядка, ходилата му са твърде големи, кривогледо е с едното око, ушите му стър4ат или тазът му е женствено широк, реципро4но има малък или несъразмерен бюст...4ервенокосите са подложени на безмилостни подигравки още от преду4илищна възраст. Всъщност дори и детето да е съвършено физи4ески все ще се намери някои дефект макар и незна4ителен, да го тормози и под натиска на непрекъснат присмех то ще мисли само за него - сякаш е най - важното нещо на света...

криза на само4увствието

насилието сред децата
Когато се стигне до убийство пове4ето младежи - убийци не знаят защо са го извършили. не са в състояние да обяснят защо биха искали да убиват. някои се оправдават с тормоз от страна на съу4ениците си - нещо, с което се нау4аваме да се справяме още като деца.
Според едно изследване децата извършители на тежко престъпление до последно не са сигурни дали ще извършат убийство, самоубийство или и двете. И макар по света да има милиони тийнейджъри, които няма да стигнат до подобно насилие - те също изживяват своята форма на от4уждение.

Без съмнение нещо не е наред. Как бихме могли да разберем този кипеж от 4увства, който се надига у много мом4ета и вероятно предвещава какви мъже ще израстнат?
А на какво се дължи нарастващият брой младежи, които просто не се справят в днешният свят? Това са трудни въпроси, които изискват 4естни и неедностран4иви отговори...

криза на само4увствието - проникваща дълбоко в душите на тийнеиджърите
Да растеш с мисълта 4е не си оби4ан от родителите си, 4е връстниците ти те мразят или не те за4итат - това води до ненавист към себе си, която 4есто предшества прояви като насилие, наркомания, безразборни сексуални контакти или самоубийство. 4есто децата вършат безумни неща - нанасят си порезни рани, пробождат 4увствителни 4асти от тялото си , покриват се от главата до петите с татуировки, поглъщат опасни лекарства и*или се отъждествяват със смъртта, извратеността и сатанинските ритуали.
Някои от тях буквално си играят с огъня.

наранената душевност

Обещах да се намеся по свой на4ин в благородната война с наркотиците. Смятам, 4е най - полезна ще бъда като многодетен родител и дългогодишен преподавател - ако споделя познанията си за общуването с тийнейджъри. Нари4ам новата си рубрика у4илище за родители и с удоволствие ще отговарям на всякакви въпроси на всеки, които иска да разговаря с мен за предизвикателството да си родител в наши дни... Не смятам, 4е имам готови отговори - по-скоро твърдя, 4е общуването е клю4а към разбирането...

наранената душевност
проблемът с мом4етата - трудно идентифициране , трудно приспособяване

В общество с разпаднали се ценности налице е - огромен социален натиск непознат досега.

за мом4етата ни е проблем ве4е да оцелеят емоционално.

днес много пораснали мъже се провалят и при4ината е в отрицателното въздействие на обществото.


4есто синдромът на наранената душевност се проявява в много ранна възраст като последица от тормоз или липса на грижи. Невръстни деца 4иито непосредствени нужди не са били задоволени може никога да не се възстановят напълно. Те продължават да изживяват психи4ески и нервни разтройства. Защо се слу4ва това? 77 % от възрастните, които нараняват или лишават от грижи децата си, малтретират себе си като злоупотребяват с алкохол, наркотици или други психотропни вещества. Пиян или дрогиран родител едва ли може да оби4а детето си или да се грижи за него.

петък, 17 юли 2009 г.

четирите роли, които мъжът изпълнява в семейството-4

Четвъртата, последна задача на добрият баща е да дава духовни напътствия на семейството. Макар невинаги да успява в тази своя роля, негово е задължението да чете на децата си Библията и да им предаде основните принципи на вярата. Той трябва да тълкува пред семейството нравствените ценности, вярвания и обичаи, да следи за редовното посещение на църква. Вярно е, че през последните години много малко мъже изпълняват всчиките си четири задължения. Но преди в обществото е имало широко единомислие и съгласие, че от мъжа се очаква това.

четирите роли, които мъжът изпълнява в семейството-3

Третата отговорност на бащата е да бъде защитник на семейството. Той закриля своите от света навън и ги учи как да се справят с опастностите. При него идват всички членове на семейството, когато са обезпокоени или изплашени. Ако друг мъж де опита да обиди или засегне нещо жена му, бащата ще защити нейната чест. Негова грижа е да провери дали къщата е добре защитена през нощта, дали децата са се прибрали навреме. Всички у дома се чувстват малко по сигурни в негово присъствие.

четирите роли, които мъжът изпълнява в семейството-2

Вторият исторически значим принос на бащата е да бъде глава на семейството. Тази роля стана изключително противоречива с настъпването на женските движения, но преди 1960 г. рядко е била оспорвана. Тогава често се е казвало че "с двама капитани корабът потъва" и че "двама готвачи развалят супата". В семейството на родителите ми татко имаше последната дума, когато се взимаха важни решени Трябва да признаем, че с тази роля на водач в много случаи са злоупотребявали себични мъже, като са проявявали неуважение към съпругите и децата си, отнасяли са се с тях като с роби. Но не такава е целта при тази роля на бащата в семейството. Писанието ,което очевидно предоставя на мъжа отговорността да води, слага ограничения на неговата власт. На съпрузите се казва да обичат жените си като себе си и да бъдат готови да дадат живота си за тя Предупредени са да не постъпват неразумно с децата си и да не се отнасят грубо към тях. Тази система като цяло е действала успешно в продължение на хилядолетия.

четирите роли, които мъжът изпълнява в семейството

Първата е да осигурява семейството. Преди петдесет години никой не оспорваше първостепенната отговорност на мъжа да изкарва хляба. Днес нещата не са така ясни и това е много жалко. Въпреки че по-голямата част от съпругите и майките се трудят извън дома, мъжът трябва да е този, който следи да бъдат удовлетворени финансовите нужди на семейството.

бащи и синове

Какво означава "предан на семейството мъж?"?
При едно изследване на ценностите в Америка, се посочва че тази фраза почти е загубила смисъла си. Някога е била широко използвана в американското общество като знак за чест. Буквално означава - някой, който поставя семейството на първо място. Нека се вгледаме в трите думи, от които се състои фразата. Предаността е широко призната добродетел, съчетанието на смейството показва, че целта, която си е поставил, надхвърля личностния му интерес, а думата мъж е мярка за мъжественост. Явно съвременното общество не издига този широко разпространен идеал за мъжа, който поставя семейството над всичко. Къде можем да видим образа на отговорният мъж?! Мъжа, предан на семейството....Подобни образи далеч не са много. Напротив, по-скоро ще чуете за вятърничави спортисти, женкари и предприемачи, които са пожертвали всичко, в това число жена си и децата си, за да направят компанията си успешна. В отсъствието на добрият съпруг и баща впечатлителните момчета често са оставени да следват погрешни модели на поведение.
Но нека разгледам по-подробно какво означава в наши дни да си "предан на семейството мъж". За да видим нещата в перспектива, ще ни е полезно да проследим четирите роли, които мъжът по традиция изпълнява у дома.