петък, 17 юли 2009 г.

четирите роли, които мъжът изпълнява в семейството-4

Четвъртата, последна задача на добрият баща е да дава духовни напътствия на семейството. Макар невинаги да успява в тази своя роля, негово е задължението да чете на децата си Библията и да им предаде основните принципи на вярата. Той трябва да тълкува пред семейството нравствените ценности, вярвания и обичаи, да следи за редовното посещение на църква. Вярно е, че през последните години много малко мъже изпълняват всчиките си четири задължения. Но преди в обществото е имало широко единомислие и съгласие, че от мъжа се очаква това.

Няма коментари:

Публикуване на коментар