сряда, 21 октомври 2009 г.

мигът е всичко

Ако в минутката, летяща безвъзвратно,
ти успееш с шейсет секунди да напреднеш
в пътя свой - Земята твоя е!
Ти всяко нещо в нея ще владееш
и повече от туй - Човек ще бъдеш, сине мой.

вторник, 20 октомври 2009 г.

Богоподобие

Бог сътворил човека по Свой образ.
Естествено - човешката богообразност
надвишава многократно
представите ни за обикновено Божие отражение
у същността ни. Божият образ е присъствие
на Бога у мъжа и у жената в равна степен.
Няма друго същество на Земята,
което да е удостоено с тази привилегия
да носи образа на Бога...

Какво е човекът?

Човекът в Новият завет
се стреми
към съвършеният човек
да се приближи -
към Исус Христос.

На своята духовна общност
член - на Църквата православна,
човекът, учи се да гради
взаимоотношения
изпълнени с любов.

Човекът в ново измерение -
в семейството на красивите неща...

На баща ми

Примитивен материализъм
и налудна борба с Бога...
Що е то?
Комунистически режим.

Материализмът - заместител на религията.
Демонска борба с Бога.
Обявиха Създателя за измислица.
Душата на "свободния човек"
стана робско свърталище
на бесовете
на земните господари -
комунистическите феодали,
партийните екстременти.

Но Христос е казал -
"Отдайте кесаревото кесарю
а Божието - Богу".

На управника - плати данъка си.
С това ролята му в твоя живот свършва.
Взаимоотношенията ти
с комуноидите са до изчерпването
на практическите решения.

Там, където е личната духовност
ти си свободен.
Власт над безсмъртната ти душа
комуноида няма.

Тя е дом на Бога.

за християнското смирение

Някога Христос е приел образа на обикновен човек, на скитник. Нямал е къде да подслони главата си. Понякога хората са го преследвали с камъни. Трябвало е да понесе безброй обиди, а накрая униженията и мъките на кръстната смърт. Той е посрещнал всичко, без да се оплаква. И отправил следните думи към Небесният Си Отец: "Прости им, те не знаят какво правят..." Целият Му живот и самата Му поява в човешки образ е израз на ненадминато смирение.
Този грандиозен пример на смирение не понизи Хрисос пред бъдещите поколения. Напротив, въздигна го. Той можеше да покаже на враговете Си тяхната нищожност и Своето всесилие. Но Иисус не желаеше такъв авторитет. Не с насилие и със страх печелеше душите, а с благост, убеждение и любов.
Постепенно милиони Го обикнаха. Той им стана близък, защото преживя собствените им унижения и мъки, и те знаеха, че ги разбира. Показа им пътя за спасение от давещото ги негодувание, от безпомощността пред наглите и силните: смиряването на омразата с добро.