вторник, 20 октомври 2009 г.

за християнското смирение

Някога Христос е приел образа на обикновен човек, на скитник. Нямал е къде да подслони главата си. Понякога хората са го преследвали с камъни. Трябвало е да понесе безброй обиди, а накрая униженията и мъките на кръстната смърт. Той е посрещнал всичко, без да се оплаква. И отправил следните думи към Небесният Си Отец: "Прости им, те не знаят какво правят..." Целият Му живот и самата Му поява в човешки образ е израз на ненадминато смирение.
Този грандиозен пример на смирение не понизи Хрисос пред бъдещите поколения. Напротив, въздигна го. Той можеше да покаже на враговете Си тяхната нищожност и Своето всесилие. Но Иисус не желаеше такъв авторитет. Не с насилие и със страх печелеше душите, а с благост, убеждение и любов.
Постепенно милиони Го обикнаха. Той им стана близък, защото преживя собствените им унижения и мъки, и те знаеха, че ги разбира. Показа им пътя за спасение от давещото ги негодувание, от безпомощността пред наглите и силните: смиряването на омразата с добро.

1 коментар:

  1. св. ап. Павел казва:
    "Исус Христос... унизи Себе Си, като прие образ на раб... смири Себе Си, бидейки послушен дори до смърт, и то смърт кръстна. Затова и Бог Го високо въздигна и Му даде име, което е по-горе от всяко име".

    ОтговорИзтриване