вторник, 15 септември 2009 г.

в родителското настоятелство - тандемът "Родители - учители"

Член ли сте на Родителското настоятелство в училището на вашето дете?
Задавате ли си въпроса - разбира ли вашето местно училище тази необходимост от ред, уважение, ангажираност и дисциплина в класните стаи? Ако е така, то днес е денят да позвъните на класната или директора на детето си и да изразите своята признателност. На свой ред те също биха могли да похвалят някого в училище или в общината - за добре свършената работа... Кажете им, че твърдо ги подкрепяте във важната им и отговорна мисия. Ако системата във вашето училище не е ориентирана така - включете се и подпомогнете промяната на курса. Запознайте се с другите родители. Присъединете се към родителският актив. Припомнете си учебниците. Потрудете се да изберете училищен съвет, който вярва в традиционните ценности и значимостта на училището.

Училищата функционират най-добре, когато числото на местният контрол - от страна на родителите - взема връх над почитаемите директори. Вярвам, че това ще даде своите плодове.

Няма коментари:

Публикуване на коментар