вторник, 20 октомври 2009 г.

Богоподобие

Бог сътворил човека по Свой образ.
Естествено - човешката богообразност
надвишава многократно
представите ни за обикновено Божие отражение
у същността ни. Божият образ е присъствие
на Бога у мъжа и у жената в равна степен.
Няма друго същество на Земята,
което да е удостоено с тази привилегия
да носи образа на Бога...

Няма коментари:

Публикуване на коментар