четвъртък, 12 февруари 2009 г.

молитвата - рисунка върху невидимото

Докато нашият живот се поддържа от един непрекъснат приток, идващ от Светият Дух този приток може да се различава по своята значимост и по енергията, която носи в зависимост от нашето собствено отношение към него.Молитвите, благоговейното съзерцание, вътрешната концентрация, убедителното предзнание - всичко това са само отсенки от едно и също душевно състояние, на планината, повдигаща вярата, която всъщност може да извлича нов живот от безкрайното...

Няма коментари:

Публикуване на коментар